Första timmarna efteråt

Om personen avlider i sitt hem eller på ett äldre-/vårdboende tillkallas läkare eller delegerad sjuksköterska som konstaterar dödsfallet Läkaren identifierar den avlidne och konstaterar dödsfallet och uträttar dödsbevis som vidarebefordras till berörda myndigheter. 

Vi finns till hands dygnet runt

Därefter måste den avlidne hämtas för överflyttning till kylrum. Vi har jour dygnet runt, årets alla dagar för sådana överflyttningar. Hämtning kan ske så snart ansvarig läkare eller delegerad sjuksköterskan konstaterat dödsfallet. Om någon avlider på äldreboende finns redan medicinsk personal på plats som kan konstatera dödsfallet samt kontaktar den lokala begravningsbyrån. Då kan vi direkt överflytta den avlidne till kylrum och förbereda kistläggning.

Den första kontakten med begravningsbyrån

Någon dag efter dödsfallet tar familjen oftast första kontakten med begravningsbyrån för att boka in ett besök på byrån eller för eventuellt hembesök av en begravningsrådgivare.

I skriften ”Hur gör jag nu?”, som ni kan hämta kostnadsfritt hos oss finns information om allt det som ni skall tänka på i samband med att ett dödsfall har inträffat.