Val av ceremoni

Ett av de första beslut ni bör vara överens om inom familjen är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Begravning enligt svenska kyrkans ordning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Utförs den med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi kunskaper i och respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer. Vi hjälper dig med allt oavsett vilken religion och kultur som ska prägla ceremonin. Vill du veta mer om begravningsformer i olika kulturer och religioner kan du läsa mer här >>

Val av musik och dikter

Vilken typ av musik ska framföras vid begravningen? En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Istället för orgelmusik förekommer ofta solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån era önskemål.

Här är två användbara länkar där du kan söka efter musik och även verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik >>

Klicka här för förslag på Verser och dikter >>