Beställ transport – dygnet runt

När ett dödsfall inträffar är det Ni anhöriga som har ansvaret att beställa en transport av den avlidna. Om dödsfallet sker på sjukhus ombesörjer sjukhuspersonalen att den avlidna förflyttas till sjukhusets bårhus.

Innan Ni beställer en transport sker så tänk på följande. 

Om personen avlidit i hemmet eller på ett vårdboende så ska en läkare/sjuksköterska tillkallas för att konstatera dödsfallet och skriva ut ett dödsbevis innan man kan förflytta kroppen.

När läkaren/sjuksköterskan är klar och Ni anhöriga i lugn och ro har tagit farväl kan Ni kontakta en begravningsbyrå för att beställa en transport.

I Tingsryds kommun tranposteras alla som avlider i hemmet eller på ett vårdboende till det kommunala bårhuset på Örnen i Tingsryd. Om obduktion är aktuell transporteras den avlidna till bårhuset på Centrallasarettet i Växjö.

I Olofströms kommun transporteras alla som avlider i hemmet eller på ett vårdboende till bårhuset i Kyrkhult eller Jämshög. Om obduktion är aktuell transporteras den avlidna till bårhuset på Blekingesjukhuset i Karlskrona eller Karlshamn.

Har du frågor eller funderingar så finns vi där för Er dygnet runt på telefon
0477-140 40 / 0459-851 51