Testamente

Testamentet är en handling där du anger vem eller vilka som ska ärva dina ägodelar när du har avlidit. Testamentet både kompletterar och ersätter arvsreglerna i lagen. Den som vill undvika oklarheter när det gäller arvsrätten bör därför se till att skriva ett testamente i god tid.

För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. Här kan vi på Lyckbackes Begravningsbyrå erbjuda all den kompetens som krävs för att upprätta ett testamente som är juridiskt korrekt.