Val av begravningsceremoni

Val av begravningsceremoni

Ett av de första beslut ni bör vara överens om inom familjen är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Begravning enligt svenska kyrkans ordning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Utförs den med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Läs mer om Svenska kyrkans ordning vid begravning

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi kunskaper i och respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer. Vi hjälper dig med allt oavsett vilken religion och kultur som ska prägla ceremonin. Vill du veta mer om begravningsformer i olika kulturer och religioner kan du läsa mer här >>

Val av musik och dikter

Vilken typ av musik ska framföras vid begravningen? En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Istället för orgelmusik förekommer ofta solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån era önskemål.

Här är två användbara länkar där du kan söka efter musik och även verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik >>
Klicka här för förslag på Verser och dikter >>

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Ofta förekommer diktläsning och musik som centrala delar i ceremonin. Även religiösa inslag förekommer i borgerliga ceremonier.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som förrättar begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. Här finns inga lagliga hinder.

Det finns heller ingenting som hindrar att den borgerliga begravningen förläggs utomhus, i det egna hemmet eller annan plats, bara det är praktiskt möjligt.

Läs mer om borgerlig begravning