Begravningen

Vårt mål är att varje begravning vi är med och ordnar ska bli så värdigt utformad och personligt präglad som möjligt. Det är därför viktigt att planera allt så noggrant som möjligt inför det som ska ske på begravningsdagen. Ju större omsorg om detaljerna desto större möjlighet att begravningen lever kvar som ett vackert minne för alla deltagare.

På begravningsdagen

I god tid före begravningen anländer vi för att se till att kistan kommer på plats, liksom blommor, dekorationer, program, ljus mm. När begravningsgästerna kommer ser vi till att de välkomnas, får programblad och anvisas var de ska sitta – vi informerar också om vad som kommer att ske.

När begravningsceremonin är klar får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden, om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården. Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.

Ett vackert minne

När begravningen är över sammanställer vi material till ett vackert minnesalbum, där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor.