Svenska kyrkans ordning vid begravning

Svenska kyrkans ordning vid begravning

Begravningen är en viktig och traditionell del av svenska kyrkans ritualer. Den utgör ett tillfälle för familj och vänner att samlas och sörja den avlidne, samtidigt som det är en ceremoni som präglas av hopp om evigt liv och tron på uppståndelsen. Här följer en översiktlig punktlista som beskriver Svenska kyrkans ordning vid begravning:

Förberedelser – Svenska kyrkans ordning vid begravning:

 • Anmälan av dödsfall: Vid en persons bortgång är det viktigt att omedelbart anmäla dödsfallet till Svenska kyrkan eller det församlingssamfund som den avlidne tillhörde.
 • Val av plats: Familjen och de närstående väljer en lämplig plats för begravningen, såsom en kyrka eller ett kapell.
 • Tidpunkt och bokning: En tidpunkt för begravningen fastställs i samråd med prästen eller kyrkans representant. Detta bör ske med hänsyn till både familjens önskemål och kyrkans tillgänglighet.
 • Musik och sång: Familjen väljer psalmer och eventuell musik som ska framföras under ceremonin. Musikens betydelse i att skapa en känslomässig atmosfär är central.
 • Blommor och dekorationer: Blommor och dekorationer kan ordnas för att hedra minnet av den avlidne och skapa en stämningsfull miljö.

Begravningsceremonin – Svenska kyrkans ordning vid begravning:

 • Ankomst och samling: De sörjande och gästerna samlas i kyrkan eller kapellet före ceremonin. En ceremonimästare eller präst välkomnar dem och vägleder dem genom ceremonin.
 • Inledning: Ceremonin inleds oftast med en välkomsthälsning och en kort beskrivning av ceremonins syfte och betydelse.
 • Psalmer och sånger: Församlingen eller en kör framför psalmer eller sånger som har valts av familjen. Sången är en central del av ceremonin och kan beröra djupt.
 • Bön och bibelläsning: Prästen leder församlingen i bön och läser ur Bibeln. Vanligtvis väljs texter som belyser tron på evigt liv och hoppet om uppståndelsen.
 • Tal och minnesord: Nära anhöriga eller vänner har möjlighet att hålla tal eller läsa minnesord om den avlidne. Detta är ett tillfälle att dela minnen och reflektioner som hyllar den bortgångne.
 • Kistan: Kistan med den avlidne placeras vanligtvis framme i kyrkan eller kapellet. Den kan vara täckt med blommor och symboliska dekorationer.
 • Nattvard (valfritt): Om familjen önskar kan nattvard delas ut. Det är en ceremoni där de sörjande kan ta emot bröd och vin som symboliserar Jesu kropp och blod.
 • Avsked: Församlingen tar ett sista farväl av den avlidne. Det kan inkludera att lägga ner blommor, tända ljus eller uttrycka några sista ord.
 • Utgång och gravsättning: Efter ceremonin beger sig församlingen till begravningsplatsen för själva gravsättningen.

Efter begravningen – Svenska kyrkans ordning vid begravning:

 • Minnesstund: Efter gravsättningen kan en minnesstund arrangeras, där gästerna samlas för att äta och dricka tillsammans samt dela minnen av den avlidne.
 • Tack och tacksägelse: Familjen kan sända tackkort till de som deltog i begravningen och uttrycka sin tacksamhet för stöd och närvaro under denna svåra tid.
 • Sorgearbete: Efter begravningen är det viktigt att de sörjande får fortsatt stöd och möjlighet att bearbeta sin sorg. Det kan innefatta samtal med prästen eller professionell hjälp samt deltagande i sorggrupper.

Begravningen enligt Svenska kyrkans ordning är en djupt rotad och viktig ceremoni i vår kultur. Den ger tröst och stöd åt de sörjande samtidigt som den hedrar minnet av den avlidne och påminner oss om hoppet om evigt liv. Ceremonin följer en fastställd struktur med böner, sånger och tal och ger möjlighet för församlingen att gemensamt ta farväl av den som gått bort. Efter begravningen är det avgörande att de sörjande får det stöd de behöver för att hantera sin sorg och börja återgå till vardagen. Den här översikten av Svenska kyrkans ordning vid begravning finns till din hjälp. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar angående Svenska kyrkans ordning vid begravning.