Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Ofta förekommer diktläsning och musik som centrala delar i ceremonin.
 Även religiösa inslag förekommer i borgerliga ceremonier.

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som förrättar begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. Här finns inga lagliga hinder.

Det finns heller ingenting som hindrar att den borgerliga begravningen förläggs utomhus, i det egna hemmet eller annan plats, bara det är praktiskt möjligt.