Begravningar i olika religioner

Begravningar i olika religioner

Begravningar är en fundamental del av den mänskliga erfarenheten, och hur de genomförs varierar kraftigt över hela världen beroende på religion och kultur. I olika religioner finns specifika ritualer och traditioner som styr begravningarna, och dessa ceremonier är utformade för att erbjuda tröst, ge en förhoppning om det kommande livet, och understryka betydelsen av minnet av den avlidne. På den här sidan kommer vi att berätta om begravningar inom några av världens största religioner och hur de skiljer sig åt i sina tillvägagångssätt. Har du frågor eller funderingar så kontakta oss.

Islam

Inom islam följer begravningar en specifik och formell ritual. Här är några viktiga inslag i en islamisk begravning:

 • Tvättning och bårning: Kroppen tvättas och sveps i ett enkelt lakan innan den placeras i en bår. Kvinnor tvättas av kvinnor, och män tvättas av män.
 • Bön för den avlidne: En bön känd som ”Salat al-Janazah” reciteras för den avlidne. Den här bönen uttrycker hoppet om förlåtelse och Guds nåd.
 • Gravsättning: Kroppen begravs så snart som möjligt, oftast utan kista, med huvudet i riktning mot Mecka. Gravsättningen ska vara enkel och i enlighet med islams läror om återvändande till jorden.
 • Dua (bön): Familjen och de sörjande kan be dua, personliga böner, för den avlidne och för att be om tröst och styrka.
 • Sadaqah (gåvor till välgörenhet): Efter begravningen är det vanligt att familjen ger gåvor till välgörenhet för att hedra den avlidne.

Hinduism

Inom hinduismen är begravningarna komplexa och varierar beroende på region och underkastelse. Här är några aspekter av hinduiska begravningar:

 • Kremation: Inom hinduism är kremation den vanligaste formen av begravningsceremoni. Elden betraktas som ett rengörande element, och kroppen bränns till aska.
 • Mantras och böner: En präst eller familjemedlem reciterar mantras och böner under kremationen för att underlätta själens övergång till nästa liv.
 • Askor: Efter kremationen samlas askan i en urna och begravs ofta i en flod eller ett heligt vattendrag, som Ganges, som anses heliga inom hinduismen.
 • **Sörjande: ** Familjen och nära vänner bär ofta vita kläder som symbol för sorg, och de undviker ofta festligheter och glädjeämnen under en tid efter begravningen.

Buddhism

Buddhismen betonar cykliskt återfödande, och begravningar i denna religion följer buddhistiska principer. Här är några aspekter av buddhistiska begravningar:

 • Kremation eller jordbegravning: I vissa buddhistiska kulturer är kremation vanligast, medan jordbegravningar också förekommer. Valet påverkas av kultur och traditioner.
 • Buddhistisk munk: En buddhistisk munk eller lärare leder ofta ceremonin och utför ritualer som recitation av buddhistiska sutror.
 • Offergåvor: Under ceremonin kan offergåvor lämnas för att hedra den avlidne och främja god karma.
 • Minnesstund: Efter begravningen kan familj och vänner samlas för att meditera och dela minnen om den avlidne.

Judendom

Begravningar inom judendomen är starkt präglade av religiösa traditioner och lagar. Här är några huvuddrag från en judisk begravning:

 • Snabb begravning: Enligt judiska lagar ska begravningen äga rum så snart som möjligt efter dödsfallet, oftast inom 24 timmar.
 • Enkel kista: Kistan är vanligtvis enkel och tillverkad av trä för att understryka jordens enkelhet och förgänglighet.
 • Kaddish: Under begravningen reciteras Kaddish, en bön som prisar Guds namn och betonar hoppet om uppståndelsen.
 • Siva (sju dagars sorg): Efter begravningen inleds en period av sorg som varar i sju dagar, känd som Siva. Denna tid är avsedd för att hedra den avlidne och stödja de sörjande.
 • Shiva (en månads sorg): Efter Siva följer en månads sorg känd som Shiva, där familjen kan fortsätta att minnas och sörja den avlidne.

Bahai

Begravningar inom Bahai-troheten följer specifika riktlinjer som fastställts av Bahá’u’lláh, Bahai-trons grundare. Här är några viktiga inslag i en Bahai-begravning:

 • Kremation eller jordbegravning: Valet mellan kremation och jordbegravning är fritt, men kroppen ska begravas i en kista om jordbegravning väljs.
 • Enkel kista: Kistan är enkel och ska vara av naturliga material för att respektera jordens enkelhet.
 • Bön och läsning: Under ceremonin reciteras Bahá’í-böner och utdrag ur Bahá’í-skrifterna för att hedra den avlidne.
 • Samling: Familj och vänner samlas för att delta i ceremonin och dela minnen av den avlidne.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns många olika riktningar och traditioner inom varje religion, och att detaljerna i en begravning kan variera beroende på region, kultur och individuell tolkning av trosuppfattningen. I varje fall spelar begravningar en viktig roll i att hedra den avlidne, erbjuda tröst åt de sörjande och uttrycka hoppet om en fortsättning på det andliga livet. Oavsett religiös övertygelse eller livsåskådning är begravningsritualer ett sätt att påminna oss om vår gemensamma mänsklighet och den kärlek och respekt vi känner för dem som gått bort.